Tủ giày
Mã: TG-01 : D100 x S35 x C120 cm . Thùng gỗ ghép phủ Veneer - PU ; Cánh MDF sơn 2K - Giá:4.200.000 đ
Mã: TG-02 : D100 x S35 x C120 cm .Thùng : MFC phủ Laminate ; Cánh MDF sơn trắng - Giá:2.800.000 đ
Mã: TG-03 : D120 x S35 x C84 cm .Thùng : MFC phủ Laminate ; Cánh MDF sơn trắng - Giá:2.650.000 đ
Mã: TG-04 : D150 x S35 x C100 cm .Thùng : MFC phủ Laminate ; Cánh nhỏ MDF sơn sám - Giá:3.500.000 đ
Mã: TG-05 : D110 x S35 x C110 cm .Thùng : MFC phủ Laminate ; Cánh MDF sơn màu - Giá:2.600.000 đ
Mã: TG-06 : D100 x S35 x C120 cm .Thùng và cánh gỗ ghép phủ Veneer - PU , sơn 2K - Giá:3.600.000 đ
Mã: TG-07 : D100 x S35 x C120 cm . Thùng gỗ ghép phủ Veneer - PU ; Cánh MDF sơn 2K - Giá:4.700.000 đ
Mã: TG-08 : D120 x S35 x C120 cm . Thùng : MFC phủ Laminate ; Cánh MDF sơn trắng - Giá:3.100.000 đ
Mã: TG-09 : D100 x S35 x C120 cm .Thùng : MFC phủ Laminate - Giá:3.400.000 đ