PHÒNG NGỦ
Mã: TM1 - Giá:Ván MFC Melamine hoặc MDF sơn = 2.200.000 đ/m2 ; Ván MDF Melamine = 2.400.000 đ/m2
Mã: TM2 - Giá:Ván MFC Melamine hoặc MDF sơn = 2.200.000 đ/m2 ; Ván MDF Melamine = 2.400.000 đ/m2
Mã: TM3 - Giá:Ván MFC Melamine hoặc MDF sơn = 2.200.000 đ/m2 ; Ván MDF Melamine = 2.400.000 đ/m2
Mã: TM4 - Giá:Tủ cánh ghép nghệ thuật tạo dáng hiện đại ván MDF sơn = 2.800.000 đ/m2
Mã: TM5 - Giá:Ván MFC Melamine hoặc MDF sơn = 2.200.000 đ/m2 ; Ván MDF Melamine = 2.400.000 đ/m2
Mã: TM6 - Giá:Ván MFC Melamine hoặc MDF sơn = 2.200.000 đ/m2 ; Ván MDF Melamine = 2.400.000 đ/m2
Mã: TM7 - Giá:Ván MFC Melamine hoặc MDF sơn = 2.200.000 đ/m2 ; Ván MDF Melamine = 2.400.000 đ/m2
Mã: TM8 - Giá:Ván MFC Melamine hoặc MDF sơn = 2.200.000 đ/m2 ; Ván MDF Melamine = 2.400.000 đ/m2
Mã: TM9 - Giá:Ván MFC Melamine hoặc MDF sơn = 2.200.000 đ/m2 ; Ván MDF Melamine = 2.400.000 đ/m2
Mã: TG01 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi Xoan Đào Căm Xe Gõ đỏ
Mã: TG02 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; MDF sơn
Mã: TG03 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; Xoan Đào Căm Xe Gõ đỏ
Mã: TG04 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; MDF sơn
Mã: TG05 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; MDF sơn
Mã: TG06 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; MDF sơn
Mã: TG07 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi Xoan Đào Căm Xe Gõ Lim
Mã: GL01 - Giá:8.200.000 đ + Tab 700.000 đ/Cái
Mã: GL02 - Giá:8.200.000 đ + Tab 700.000 đ/Cái
Mã: GL03 - Giá:8.200.000 đ + Tab 700.000 đ/Cái
Mã: GL04 - Giá:6.500.000 đ + Tab 850.000 đ/Cái
Mã: GL05 - Giá:6.500.000 đ + Tab 500.000 đ/Cái
Mã: GL06 - Giá:6.500.000 đ + Tab 700.000 đ/Cái
Mã: GL07 - Giá:8.500.000 đ + Tab 700.000 đ/Cái
Mã: GL08 - Giá:9.500.000 đ + Tab 700.000 đ/Cái
Mã: GL09 - Giá:9.500.000 đ + Tab 700.000 đ/Cái
Mã: GL10 - Giá:7.500.000 đ + Tab 700.000 đ/Cái