PHÒNG KHÁCH
Mã: KS-01 : D120 x S15 x C60 cm .MDF sơn - Giá:2.600.000 đ
Mã: KS-01 : D200 x S25 x C240 cm .MFC Malaysia - Giá:5.500.000 đ
Mã: TG-01 : D100 x S35 x C120 cm . Thùng gỗ ghép phủ Veneer - PU ; Cánh MDF sơn 2K - Giá:4.200.000 đ
Mã: KTV01 - Giá:7.500.000 đ
Mã: KTT-02 : D70 x S20 x C70 cm .MFC Malaysia - Giá:1.200.000 đ
Mã: KS-02 : D800 x S25 x C180 cm .MFC Malaysia - Giá:2.200.000 đ
Mã: TG-02 : D100 x S35 x C120 cm .Thùng : MFC phủ Laminate ; Cánh MDF sơn trắng - Giá:2.800.000 đ
Mã: KTV-02 - Giá:7.500.000 đ
Mã: KTT-03 : D100 x S15 x C80 cm .MFC Malaysia - Giá:1.800.000 đ
Mã: KS-03 : D200 x S25 x C220 cm .MDF sơn - Giá:6.500.000 đ
Mã: TG-03 : D120 x S35 x C84 cm .Thùng : MFC phủ Laminate ; Cánh MDF sơn trắng - Giá:2.650.000 đ
Mã: KTV-03 - Giá:6.500.000 đ
Mã: KTT-04 : D110 x S15 x C55 cm . Gỗ sồi tự nhiên - Giá:2.200.000 đ
Mã: KS-04 : D50 x S25 x C180 cm .MFC Malaysia - Giá:1.800.000 đ/Cái
Mã: TG-04 : D150 x S35 x C100 cm .Thùng : MFC phủ Laminate ; Cánh nhỏ MDF sơn sám - Giá:3.500.000 đ
Mã: KTV-04 - Giá:4.500.000 đ
Mã: KTT-05 : D80 x S20 x C80 cm . MDF sơn - Giá:1.500.000 đ
Mã: KS-05 : D105 x S25 x C180 cm .MFC Malaysia - Giá:4.200.000 đ
Mã: TG-05 : D110 x S35 x C110 cm .Thùng : MFC phủ Laminate ; Cánh MDF sơn màu - Giá:2.600.000 đ
Mã: KTV-05 - Giá:8.500.000 đ
Mã: KTT-06 : D100 x S15 x C35 cm . Veneer Sồi - Giá:2.000.000 đ
Mã: KS-06 : D160 x S25 x C220 cm .MFC Malaysia - Giá:6.500.000 đ
Mã: TG-06 : D100 x S35 x C120 cm .Thùng và cánh gỗ ghép phủ Veneer - PU , sơn 2K - Giá:3.600.000 đ
Mã: KTV-06 - Giá:8.500.000 đ
Mã: KTT-07 : D100 x S15 x C80 cm . Veneer sồi - Giá:2.400.000 đ
Mã: KS-07 : D120 x S25 x C160 cm .MFC Malaysia, MDF sơn - Giá:3.600.000 đ
Mã: TG-07 : D100 x S35 x C120 cm . Thùng gỗ ghép phủ Veneer - PU ; Cánh MDF sơn 2K - Giá:4.700.000 đ
Mã: KTV-07 - Giá:11.500.000 đ
Mã: KTT-08 : D50 x S20 x C120 cm . MDF sơn - Giá:1.400.000 đ/Cái
Mã: KS-08 : D160 x S25 x C180 cm .MFC Malaysia, MDF sơn trắng - Giá:5.000.000 đ
« 1 2 »