Kệ treo tường
Mã: KS-01 : D120 x S15 x C60 cm .MDF sơn - Giá:2.600.000 đ
Mã: KTT-02 : D70 x S20 x C70 cm .MFC Malaysia - Giá:1.200.000 đ
Mã: KTT-03 : D100 x S15 x C80 cm .MFC Malaysia - Giá:1.800.000 đ
Mã: KTT-04 : D110 x S15 x C55 cm . Gỗ sồi tự nhiên - Giá:2.200.000 đ
Mã: KTT-05 : D80 x S20 x C80 cm . MDF sơn - Giá:1.500.000 đ
Mã: KTT-06 : D100 x S15 x C35 cm . Veneer Sồi - Giá:2.000.000 đ
Mã: KTT-07 : D100 x S15 x C80 cm . Veneer sồi - Giá:2.400.000 đ
Mã: KTT-08 : D50 x S20 x C120 cm . MDF sơn - Giá:1.400.000 đ/Cái
Mã: KTT-09 : D100 x S18 x C80 cm . MDF Sơn - Giá:2.800.000 đ
Mã: KTT-10 : D90 x S15 x C120 cm . MDF sơn - Giá:2.400.000 đ