Kệ sách
Mã: KS-01 : D200 x S25 x C240 cm .MFC Malaysia - Giá:5.500.000 đ
Mã: KS-02 : D800 x S25 x C180 cm .MFC Malaysia - Giá:2.200.000 đ
Mã: KS-03 : D200 x S25 x C220 cm .MDF sơn - Giá:6.500.000 đ
Mã: KS-04 : D50 x S25 x C180 cm .MFC Malaysia - Giá:1.800.000 đ/Cái
Mã: KS-05 : D105 x S25 x C180 cm .MFC Malaysia - Giá:4.200.000 đ
Mã: KS-06 : D160 x S25 x C220 cm .MFC Malaysia - Giá:6.500.000 đ
Mã: KS-07 : D120 x S25 x C160 cm .MFC Malaysia, MDF sơn - Giá:3.600.000 đ
Mã: KS-08 : D160 x S25 x C180 cm .MFC Malaysia, MDF sơn trắng - Giá:5.000.000 đ
Mã: KS-09 : D200 x S25 x C240 cm .Khung sắt, MFC phủ Laminate - Giá:5.500.000 đ
Mã: KS-10 : D60 x S30 x C220 cm .Khung sắt, gỗ sồi tự nhiên - Giá:3.600.000 đ/cái
Mã: KS-11 : D100 x S30 x C220 cm .Khung sắt sơn đồng, MFC Malaysia - Giá:4.000.000 đ/Cái
Mã: KS-16 : D800 x S25 x C180 cm .MFC Malaysia - Giá:3.800.000đ