D. Tủ bếp gỗ
Mã: G1 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/md
Mã: G2 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G3 : Gỗ tự nhiên Căm Xe Campuchia - Giá: Tủ trên/dưới : 4.900.000 / 5.900.000 đ/md
Mã: G4 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G5 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G6 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G7 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G8 : Gỗ tự nhiên Gõ đỏ Nam Phi - Giá:Tủ trên/dưới : 6.300.000 / 7.200.000 đ/m