C. Tủ bếp Acrylic
Mã: AC01 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC02 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC03 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC04 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC05 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC06 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC07 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md