B. Tủ áo gỗ
Mã: TG01 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi Xoan Đào Căm Xe Gõ đỏ
Mã: TG02 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; MDF sơn
Mã: TG03 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; Xoan Đào Căm Xe Gõ đỏ
Mã: TG04 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; MDF sơn
Mã: TG05 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; MDF sơn
Mã: TG06 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi ; MDF sơn
Mã: TG07 - Giá:CALL cho Gỗ tự nhiên Sồi Xoan Đào Căm Xe Gõ Lim